Značení VIN na skla vozidel

Nabízíme Vám novou službu a to leptání VINu na skla vozidel. Je to základní ochrana proti krádeži. Tuto metou vyžadují některé pojišťovny, a navíc při takto označeném vozidle můžete žádat dodatkovou slevu z vaší již uzavřené pojistky.

Touto technologií leptání docílíte označení skel, které neruší celkový vzhled automobilu a působí profesionálně.

Technologie je schválená Ministerstvem dopravy ČR. Schválení ukládá povinnost trvalého označení bočního skla dveří řidiče a spolujezdce nalepením schválené výstražné samolepky o označení skel. Na této samolepce může být uvedena společnost, která provedla značení, jako garance profesionálního provedení značení podle výrobcem stanovených postupů.

Software automaticky uchovává vyrobené VIN, a on-line je odesílá do databáze označených vozidel European Car Code Register. Software dále umožňuje automaticky vytisknout Protokol o provedení bezpečnostního značení, které je písemným dokladem o profesionálním a korektním provedení značení autorizovaným pracovištěm, kterým se zákazník prokazuje na pojišťovnách z důvodů slevy na havarijní (HAV) pojištění.

On-line přístup Vám umožňuje přesný přehled o Vámi vyleptaných VIN. Záznam uchovává datum, místo a čas vyleptaného VIN včetně registrace vozidla, každé technologie PRINTcode.

 

Cena celé sady leptání činí 950,- Kč